Chevalier
Verzameld rijden aan een losse teugel

De 4 stappen van een Chevalier 

De methode  van Chevalier bestaat uit 4 stappen die uiteindelijk leiden tot de kunst van het verzameld rijden aan de losse teugel met grondwerk als basis.


Het vinden van evenwicht en harmonie tussen de twee verschillende belevingswerelden van mens en paard zijn bij Chevalier het uiterste streven. Begrip en waardering voor de dingen zoals ze van nature zijn nemen hierbij een centrale plaats in.

Wij hanteren een manier van opleiden die natuurlijk gedrag respecteert zonder dar dit leidt tot dominantie of communicatie problemen. Gedrag dat onhandig of ongepast is wordt duidelijk en consequent gestuurd in de richtig van beter passend gedrag. 

Tijdens de eerste 3 stappen van onze methode zijn de gymnastisering van het paard vanaf de grond essentieel. Alle oefeningen zijn opgebouwd op een voor het paard begrijpelijke manier. Door de logische opbouw en de volgorde van de oefeningen wordt het paard al meteen volledig bekend gemaakt met alle oefeningen en hulpen. Zodra het paard de eerste 3 stappen sterk, soepel en zelfverzekerd kan uitvoeren kan het naar de laatste stap, het verzameld rijden aan de losse teugel. Door al de voorgaande stappen is dit een logisch gevolg voor het paard geworden.

De hulpmiddelen, zoals kaptoom (uitgevonden door Antoine de Pluvinel) , stang én zadel dat je gebruikt , leer je uiteraard goed en veilig te gebruiken.


Stap 1 Het werken met het paard aan de hand.

Het werken met het paard aan de hand is het begin van de opleiding van je paard. Door het paard te benaderen op een begrijpelijke manier werken we aan een stabiele basis met als hoofddoel respect en vertrouwen voor elkaar. We geven het paard leiding vanuit verschillende leidposities. Deze zijn gebaseerd op hoe het paard zich in de kudde beweegt en gedraagt. Wat hierbij erg belangrijk is, is het bewust worden van je eigen kracht en zwaartepunt, maar ook die van het paard!

Elke handeling en elk inzicht in deze stap blijven ook voor de volgende stappen van essentieel belang. Door deze natuurlijke communicatie wordt een onlosmakende band gesmeed tussen jou en je paard.


Stap 2 Het werken met het paard op de cirkel.

Bij het werken op de cirkel komen de basisprincipes van stap 1 terug. Bij het longeren worden de verschillende leidposities gecombineerd, waardoor het voor het paard een vanzelfsprekende manier van communiceren is. Het longeren vanuit je eigen zwaartepunt gericht op dat van het paard is van essentieel belang als voorbereiding op het verzameld rijden.

Alle oefeningen worden gebogen en gesteld uitgevoerd zowel vrij op de cirkel als aan een losse doorhangende lijn. Op deze manier werk je met je paard al aan stelling, buiging en het begin van de verzameling als voorbereiding op de volgende stap

 grondwerk volgens Sadko G. Solinski

Loswerken volgens Klaus Ferdinand Hermpfling

Stap 3 Werken met het paard in de positie van de ruiter.

In deze stap gymnastiseren we het paard steeds verder en meer in de verzameling. Dit doen we naast het paard op de plaats van de ruiter, of achter het paard aan de lange lijnen.

Oefeningen zoals schouderbinnenwaarts, travers en het werken aan de verzameling  bereiden het paard voor op het dragen van het extra gewicht van de ruiter.

In deze stap smelten de verschillende leidposities die we al bij stap 1 tegenkwamen samen tot één overzichtelijk geheel. Dit is erg belangrijk voor jou en je paard, want alle oefeningen willen we met rust, evenwicht en vertrouwen aanbieden.

Ook de hogeschoolsprongen leren we in dit stadium aan, zodra het paard voldoende kracht, vertrouwen en stabiliteit heeft opgebouwd voor deze fysiek zware oefeningen. 

Deze zware oefeningen moeten de ruiter en paard perfect beheersen vóórdat deze oefeningen worden aangeboden met de ruiter op zijn rug.

 


De volgorde van de oefeningen is  gebaseerd op de oefenladder beschreven in het boek van Bent Branderup.

Stap 4 Het verzameld rijden aan de losse teugel

Hier hebben we de eerdere stappen naartoe gewerkt: het verzameld rijden.

Bij het rijden is het werken in evenwicht vanuit respect, kracht en vertrouwen belangrijker dan ooit! Gymnastiseren is nu mogelijk vanuit de rijdende positie. Alle gangen en oefeningen worden gebogen en gesteld uitgevoerd. Alle bewegingen worden vanuit de zit gevraagd, nooit vanuit de hand. De hand met de teugel is volledig stil en komt niet in conflict met de  stang in de paardenmond.

De oefeningen schouderbinnenwaarts en travers onder het zadel zorgen voor verdere ontwikkeling in de rijkunst en vormen de basis van de piaffe en zelfs de passage.

Galop oefeningen en hogeschoolsprongen onder het zadel volgen wanneer alle eerder genoemde stappen en oefeningen volledig bevestigd zijn.